Jak stosować sorbent do oleju? W celu usunięcia plamy z oleju lub innej niebezpiecznej substancji najlepiej użyć sorbentu mineralnego o granulacji 0,5 – 1mm. Taka granulacja sorbentu zapewni wysoką chłonność a jednocześnie po zastosowaniu ułatwi sprzątanie. Mineralny sorbent uniwersalny UNISORBENT o granulacji 0,5 – 1 mm nie ulega rozpuszczeniu a co za tym idzie nie zamienia się w błotnistą maź.
Zaopatrz się w szufelkę lub łopatkę albo po prostu chwyć worek z sorbentem i zacznij posypywać plamę z oleju lub inną substancję. Pamiętaj jednocześnie o przestrzeganiu przepisów BHP. Rozsyp taką ilość sorbentu na oleju aby całkowicie pokryć plamę. Po zasypaniu plamy z oleju w celu uzyskania najlepszego rezultatu odczekaj kilka minut. Następnie przegarnij sorbent w taki sposób aby wymieszać suchy sorbent z namokniętym. Rozpoznasz to po zmianie koloru sorbentu, barwa mokrego granulatu jest ciemniejsza. Odczekaj chwilę i przegarnij ponownie.  Zamieć wszystko a w razie potrzeby powtórz czynność ponownie. Jeśli użyjesz zbyt mało sorbentu pogorszy to komfort pracy. Najlepiej rozsypać sorbent równomiernie wykraczając poza obszar plamy oleju. Warstwa sorbentu powinna być na tyle gruba aby w początkowej fazie nie było widać mokrego granulatu.
Ilustracja do produktu sorbent do oleju

Sorbent mineralny UNISORBENT, granulacja (0,5 - 1 mm)

Przejdź do sklepu i sprawdź cenę uniwersalnego sorbentu mineralnego UNISORBENT.
<- Wróć do Wiadomości