Mineralny sorbent do oleju

Jak użyć sorbent do oleju?

W celu usunięcia plamy z oleju lub innej niebezpiecznej substancji najlepiej użyć sorbentu mineralnego o granulacji 0,5 – 1 mm. Ponieważ taka granulacja sorbentu zapewni wysoką chłonność i jednocześnie po zastosowaniu ułatwi sprzątanie. Mineralny sorbent uniwersalny UNISORBENT o granulacji 0,5 – 1 mm nie ulega rozpuszczeniu tak więc nie zamienia się w błotnistą maź.

Zaopatrz się w szufelkę lub łopatkę albo po prostu chwyć worek z sorbentem i zacznij posypywać plamę z oleju lub inną substancję ale pamiętaj jednocześnie o przestrzeganiu przepisów BHP. Użyj takiej ilości sorbentu do oleju aby całkowicie pokryć plamę. Po zasypaniu plamy z oleju w celu uzyskania najlepszego rezultatu odczekaj kilka minut i następnie przegarnij sorbent w taki sposób aby wymieszać suchy sorbent z namokniętym. Rozpoznasz to po zmianie koloru sorbentu. Barwa mokrego granulatu jest ciemniejsza. Odczekaj chwilę i przegarnij ponownie. Zamieć wszystko i w razie potrzeby powtórz czynność. Jeśli użyjesz zbyt mało sorbentu pogorszy to komfort pracy. Najlepiej rozsypać sorbent równomiernie tak aby wykraczał poza obszar plamy oleju. Warstwa sorbentu powinna być tak gruba aby w początkowej fazie nie było widać mokrego granulatu.

Logo ice-sorb, zamiennik soli drogowej
Logo sorbent do oleju UNISORBENT
Logo zeolit ogrodniczy WATER-STOP