Sorbentem może być dowolne ciało stałe jednak musi ono charakteryzować się wysoką chłonnością. Sorbenty swoje zdolności zawdzięczają bardzo rozbudowanej i mocno porowatej strukturze a także bardzo często niezliczonej ilości kanalików wewnętrznych. Te nadzwyczajne cechy sorbentów sprawiają iż mogą one absorbować (gromadzić na swojej powierzchni zewnętrznej oraz wewnętrznej) różnego rodzaju substancje. Substancje stykające się z sorbentem odkładają się w porach na jego powierzchni oraz dostają się do wnętrza i zostają uwięzione w kanalikach.

<- Wróć do Wiadomości