Sorbent  – pytania i odpowiedzi

Co to jest sorbent?

Sorbentem może być dowolne ciało stałe jednak musi ono charakteryzować się wysoką chłonnością. Sorbenty swoje zdolności zawdzięczają bardzo rozbudowanej i mocno porowatej strukturze a także bardzo często niezliczonej ilości kanalików wewnętrznych. Te nadzwyczajne cechy sorbentów sprawiają iż mogą one absorbować (gromadzić na swojej powierzchni zewnętrznej oraz wewnętrznej) różnego rodzaju substancje. Substancje stykające się z sorbentem odkładają się w porach na jego powierzchni oraz dostają się do wnętrza i zostają uwięzione w kanalikach.

Co to jest sorbent?

Skład sorbentu

Skład sorbentu może być bardzo różny. Mogą to być tekstylia, minerały lub różnego rodzaju substancje syntetyczne. Sorbent może występować w postaci mat sorpcyjnych, poduszek, barier lub sypkiego granulatu mineralnego, którego używa straż pożarna do usuwania np. wycieków olejów, płynów hydraulicznych lub chłodniczych na drogach.

Sorbent mineralny

Sorbent mineralny jest sypkim granulatem o bardzo uniwersalnym zastosowaniu. Powstaje bardzo często w wyniku kruszenia naturalnego skalnego minerału. W celu uzyskania wysokiej jakości sorbentu minerał po skruszeniu jest przesiewany i dzielony na tzw. frakcje. Tak uzyskany surowiec mineralny aby stał się wysokiej jakości sorbentem poddawany jest obróbce termicznej, która pozbawia go wilgoci uwydatnia jego strukturę i poprawia właściwości chłonne.

Do czego służy sorbent?

Sorbenty są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, a w domach mieszkalnych często pełnią funkcję pochłaniaczy wilgoci lub filtrów w kuchennych okapach. Obecnie w dobie gwałtownego rozwoju przemysłu i motoryzacji stały się one podstawową formą zabezpieczającą środowisko przed wyciekami niebezpiecznych substancji.

Uniwersalny sorbent – do paliwa, do oleju, a nawet do warsztatu

Obecnie, gdy żyjemy dynamicznie, potrzebujemy szybkich i sprawdzonych rozwiązań, które pomogą nam w obliczu trudnych i niespodziewanych sytuacji. Dlatego w przypadku niefortunnych wycieków substancji płynnych, stosuje się preparaty granulowane, które natychmiast pozostawiają wybrane miejsce suche i bezpieczne. Dodatkowo pozwalają szybko ograniczyć dalsze rozprzestrzenianie się roztworów.

Gdzie wykorzystujemy sorbent do oleju?

Różnego rodzaju oleje pojawiają się w wielu miejscach pracy, takich jak: zakład produkcyjny czy przetwórczy, podczas przesyłu substancji w rurociągach i w warsztatach. Właśnie w tych miejscach może dojść do niespodziewanych wycieków oleju (sorbent do oleju). Przydatność sorbentu jest wykorzystywana w przedsiębiorstwach, na stacjach paliw (sorbent do paliwa), a nawet do usuwania farb i lakierów (sorbent do warsztatu). Dzięki uniwersalności sorbentów, używa ich się do czyszczenia stanowisk i we wszystkich miejsach, gdzie wymagana jest ochrona ludzi i środowiska naturalnego.

Zastosowanie sorbentu

Sorbent znajduje swoje zastosowanie przy usuwania zanieczyszczeń płynnych na stałym podłożu. Może być stosowany np. na asfalcie, betonie, kosce brukowej, posadzce, podjeździe do garażu, w warsztacie samochodowym, wszędzie tam gdzie pojawi się wyciek lub ryzyko jego wystąpienia.

Jak używać sorbent?

W celu usunięcia plamy z oleju lub innej niebezpiecznej substancji najlepiej użyć sorbentu mineralnego o granulacji 0,5 – 1mm. Taka granulacja sorbentu zapewni wysoką chłonność a jednocześnie po zastosowaniu ułatwi sprzątanie. Mineralny sorbent uniwersalny UNISORBENT o granulacji 0,5 – 1mm nie ulega rozpuszczeniu a co za tym idzie nie zamienia się w błotnistą maź.

Kroki, które należy podjąć przed użyciem sorbentów

Jeśli w pracy lub w domowym zaciszu spowodujemy wyciek substancji, albo gdy zauważymy taką nieprawidłowość w naszej okolicy, najpierw powinniśmy zadbać o własne bezpieczeństwo. Jeśli, tak jak w przypadku paliwa, istnieje możliwość zapalenia, dopiero po zabezpieczeniu miejsca powinniśmy przejść do użycia sorbentu. Należy zatrzymać przyczynę wycieku, przy zachowaniu środków ostrożności. Jeśli już zahamujemy wypływającą ciecz, zalecane jest otoczenie wycieku niewielką ilością sorbentu, tak by uniemożliwić dalsze rozprzestrzenianie.

Jak używać sorbentu na zanieczyszczonej powierzchni?

Granulat stosuje się umieszczając go bezpośrednio na zanieczyszczonej powierzchni. Sorbenty znajdują również zastosowanie na powierzchniach nierównych. Ponadto sorbenty mineralne mają dużą zdolność wchłaniania substancji, co pozwala na oszczędność i niższy poziom odpadów. Jeśli chodzi o grubość wysypanego sorbentu, będzie ona zależna od wielkości wycieku. Warto wspomnieć, że wiązaniu substancji sprzyja mechaniczne łączenie cieczy z sorbentem (na przykład szczotką, której naciskiem zapewnia się maksymalny kontakt). Po wchłonięciu substancji przez granulat, resztki trzeba umieścić w osobnym pojemniku i przeznaczyć do utylizacji. Sprzątanie nie jest problemem, gdyż mineralny sorbent UNISORBENT nie kruszy się ani nie zmienia się w pył, dlatego zbieranie go nie jest uciążliwe i nie zajmuje dużo czasu.

Zaopatrz się w szufelkę lub łopatkę albo po prostu chwyć worek z sorbentem i zacznij posypywać plamę z oleju lub inną substancję, pamiętaj jednocześnie o przestrzeganiu przepisów BHP. Użyj takiej ilości sorbentu do oleju aby całkowicie pokryć plamę. Po zasypaniu plamy z oleju w celu uzyskania najlepszego rezultatu odczekaj kilka minut a następnie przegarnij sorbent w taki sposób aby wymieszać suchy sorbent z namokniętym, rozpoznasz to po zmianie koloru sorbentu, barwa mokrego granulatu jest ciemniejsza . Odczekaj chwilę i przegarnij ponownie. Zamieć wszystko a w razie potrzeby powtórz czynność ponownie. Jeśli użyjesz zbyt mało sorbentu pogorszy to komfort pracy. Najlepiej rozsypać sorbent równomiernie wykraczając poza obszar plamy oleju, warstwa sorbentu powinna być na tyle gruba aby w początkowej fazie nie było widać mokrego granulatu.

Logo ice-sorb, zamiennik soli drogowej
Logo sorbent do oleju UNISORBENT
Logo zeolit ogrodniczy WATER-STOP